11. Kannatlikkuse ja tasu seadus
  • Igasugune tasu nõuab esialgu tööd.
  • Püsiva väärtusega tasu nõuab kannatlikku ja järjekindlat pühendumist.
  • Tõeline rõõm saabub siis, kui teeme seda, mida me peame tegema, ja teame, et tasu saabub omal ajal.

12. Olulisuse ja inspiratsiooni seadus
  • Sa saad tagasi kõik, mis oled endast millessegi andnud.
  • Asja tõeline väärtus on energia otsene tulemus ja kavatsused, mis on sellesse pandud.
  • Iga isiklik panus on samuti panus tervikusse.
  • Viletsal ja loiul panusel ei ole mõju tervikule.
  • Armastusega tehtud panused loovad elu ja inspireerivad terviku sündi.