©koduhaldjas.blogspot.com.ee. Toetab Blogger.

Inimeste omavaheline sobivus veregruppide järgi

by - laupäev, märts 15, 2014

Sobivustega seonduvaid teste ja analüüse on mitmesuguseid. Selles artiklis käsitleme üsnagi ebatavalist suhete sobivuse analüüsi, mis põhineb inimeste veregruppidel. Käsitlust ei leia mitte ainult armusuhe, vaid ka tööalased ja sõprussuhted.

Veretüüpide sobivus: A-A

Sobivus: Rahuldav
Sobivus A-A veregruppide vahel on üsna hea suhte alguses, kuid ajapikku muutub suhe probleemseks ja seeläbi on ka arusaamatused ja konfliktid kerged tekkima.
Mõlemad osapooled on selles suhtes üksteist mõistvad ning jagavad sarnaseid eluväärtusi. Mõlemad soovivad olla suhtes juhtivaks osapooleks. Samas ei lähe nad selles vallas liialdustesse. Mõlemad jälgivad tähelepanelikult üksteise käitumist ja iseärasusi, mis annab võimaluse neil üksteist mõista. Mõlemad osapooled suudavad koostööd teha ja üksteist abistada.
Teisest küljest on nende kahe inimese vahel vaidlusi ja arusaamatusi samuti üsna palju. Kompromisslahenduste leidmine ei ole nende kahe inimese vahel mitte just kõige kergem. Nad hoiavad tugevasti kinni oma arvamustest, mis raskendabki lahenduste leidmist.
Selle suhte toimimiseks tuleb mõlemal osapoolel olla üksteise suunas leplikum. Mõne projekti kallal töötamisel oleks neil mõttekas keskenduda erinevatele osadele. Kui osapooled on koostöövalmid ja üksteisega arvestavad, võib olla kindel, et nende suhe toimib hästi.

Veretüüpide sobivus: A-B

Suhe: Suurepärane
Ehkki neil kahel inimesel on küllaltki erinevad nägemused maailmaasjadest, köidavad nad üksteist sellest hoolimata.
Nende omavaheline läbisaamine on hea ning nad peavad üksteisega vestluste arendamist vägagi stimuleerivaks. B veregrupiga inimene on kõnekas ning aitab oma partnerit väljendusoskuse parandamisel. A veregrupiga inimene saavutab seeläbi väga hea eneseväljendusoskuse, mis aga omakorda aitab kaasa suhte toimimisele.
Koos töötamine võib aga nende vahel kaasa tuua probleeme ja konflikte. A veregrupiga inimene suhtub oma tööasjadesse alati täie tõsidusega ning hoidub kõikvõimalike riskide võtmisest. Samas B veregrupiga inimene on pealiskaudsem ja seeläbi ka hoolimatum oma asjaajamiste juures. See võib nende suhtesse tuua pingeid ja arusaamatusi.
Et nende kahe inimese vahel suhe toimida saaks, tuleb neil õppida üksteise erinevusi hindama ja aktsepteerima. Mida avatumad mõlemad on, seda paremini see õnnestuma peaks. A veregrupiga inimene peaks olema vastutulelikum ja leplikum. B veregrupiga inimene peaks aga tegema jõupingutusi selleks, et oma kaaslaselt ühtteist väärtuslikku õppida.

Veretüüpide sobivus: A-AB

Sobivus: Suurepärane
Need inimesed on üksteisele suurepärasteks partneriteks.
Nad saavad üksteisega hästi läbi. Need inimesed võivad olla head nii sõprussuhtes kui ka armusuhtes. Tööasjadega tegelemine võib aga nende suhtes probleeme ja arusaamatusi tekitada.
A veregrupiga inimene on kindel, tõsine ning täidab alati antud lubadused. AB veregrupiga inimebe on oluliselt tundlikum ja kõhklev otsuste langetamisel. AB veregrupiga inimene peab oma partnerit vägagi atraktiivseks ning ta võiks olla suurepäraseks abiliseks A veregrupiga inimese tööalaste asjade korraldamisel.
Seltskonnaelus on need kaks inimest üksteisega samal lainepikkusel ning mingeid erimeelsusi tekkida ei tohiks. Nende suhtes kujuneb suure tõenäosusega A veregrupiga osapool liidriks, AB veregrupiga osapool aga järgijaks. Selline variant sobib mõlemale osapoolele, mis aitab kaasa suhete toimimisele.
Samas on aga mõned asjad, mida veidi parandada saaks, et suhe veelgi paremini toimiks. A veregrupiga inimene peaks enam arvestama oma kaaslase arvamuste ja mõtetega. Ta võiks oma kaaslast julgustada oma mõttemaailma enam avama. AB veregrupiga inimene aga võiks olla oma kaaslasele toeks ja julgustuseks.

Veretüüpide sobivus: A-0

Sobivus: Hea
Need on inimesed, kes üksteist suurepäraselt täiendavad.
A veregrupiga inimene on tõsine ja hoolitsev, 0 veregrupiga inimene aga on teatud määral hoolimatu ja pealiskaudne. Teisest küljest on A veregrupiga inimene otsustamatu, 0 veregrupiga inimene aga keskendunud ja sihikindel. Need inimesed on üksteisele suurepärasteks partneriteks nii armuelus, sõprussuhtes kui ka tööalases suhtes.
Nad on üksteisega suhtlemisel küllaltki otsekohesed. Samas ei häiri see neid, vaid pigem hindava nad seda kõrgelt. 0 veregrupiga inimene hindab kõrgelt oma partneri võimekust ja oskuste mitmekesisust.
A veregrupiga inimene soovib suhtes olla kontrollija ja suunaja rollis. 0 veregrupiga inimene on aga see, kes paneb teie ühiste ettevõtmiste juures enam rõhku just praktilisusele.
A veregrupiga inimene austab väga oma kaaslase ausust ja otsekohesus. Seevastu 0 veregrupiga inimene austab oma kaaslase tähelepanelikkust ja sihikindlust. Neil tuleb olla valmis selleks, et tööalased asjad on need, mis võivad nende suhtesse kõige enam probleeme tekitada.
Et nad saaksid oma suhte toimivana hoida, tuleb mõlemal osapoolel suhtlemisele ja mõttevahetustele rõhku panna. See aitab ennetada võimalikke vastasseise.

Veretüüpide sobivus: B-B

Sobivus: Vilets
B veregrupiga inimene on enesekindel. Ta eelistab elada elu vastavalt oma normidele ja soovidele ning talle on vastumeelne see, kui talle öeldakse, mida ta tegema peab.
Selle suhtes ei suju koostöö eriti hästi. Mõlemad osapooled on üsnagi kangekaelsed. Samas teisest küljest oskavad nad üksteise juures esile tuua ka rõõmsameelsusega ja heatahtlikkusega seonduvaid väärtusi. Mõlemad väga kiire mõtlemisvõimega ja intelligentsed.
Neile mõlemale on oluline vabadus ning käitumise jälgimine ei ole mõlema osapoole jaoks kõige olulisemaks asjaks. Mõlemale meeldib üksi oma asjade korraldamine. Ehkki nad oskavad soove ja vajadusi hinnata, ei ole koostöö nende vahel kerge.
Üldiselt võib öelda, et kaks B veregrupiga inimest on küll head sõbrad, kuid vilets paar armusuhte jaoks.

Veretüüpide sobivus: B-AB

Sobivus: Rahuldav
Nii B kui ka AB veregrupiga inimesel pole koostöö oskus mitte kõige paremini arenenud. Seda just partnerlussuhet silmas pidades. AB veregrupiga inimene suudab tööalastes asjades suurepäraselt teiste inimestega koostööd arendada, kuid seda siiski eeldusel, et tal on võimalik seeläbi ka oma huvisid ellu viia.
Mõlemad osapooled on selles suhtes ratsionaalsed. Headeks sõpradeks on neil inimestel võimalik saada ainult juhul, kui nad jagavad ühiseid huvisid ja sihte. AB veregrupiga inimene peab B veregrupiga inimest heaks sõbraks. Nende sõprussuhe toetub peamiselt ratsionaalsusele.
AB veregrupiga inimene läheneb probleemidele ratsionaalselt, mis suurendab temas pessimistlikke meeleolusid. B veregrupiga inimene on aga oluliselt avatum. Ta võtab alati kuulda AB veregrupiga inimese arvamusi ja ideid. Sellest tulenevalt tunneb AB veregrupiga inimene ennast B veregrupiga inimese seltskonnas hästi.
B veregrupiga inimene saab AB veregrupiga inimeselt õppida paindlikkust ja teistsugust ellusuhtumist. Üldiselt on nende läbisaamine üsna hea, kuid seda ainult juhul, kui nad üksteise erinevustega arvestavad ja neid aktsepteerivad.

Veretüüpide sobivus: B-0

Sobivus: Suurepärane
Selles suhtes on rollid üsna kindlalt paigas. B veregrupiga inimene soovib olla selles suhtes liidrirollis, 0 veregrupiga inimene aga eelistab olla tagaplaanil ning teisele osapoolele kõikides asjades järgneda.
B veregrupiga inimene on paindlik ja edasipüüdlik, mis kompenseerib 0 veregrupiga inimese otsustusvõimetust. Teisest küljest on 0 veregrupiga inimene väga edukas inimsuhete arendamisel ja hoidmisel, mis omakorda kompenseerib B veregrupiga inimese kohmakust inimsuhetes.
Olenemata sellest, kas suhe on tööalane või armusuhe, suudavad mõlemad osapooled üksteisega suurepäraselt koostööd teha. Mõlemad on püüdlikud, positiivselt meelestatud ja oma õiguste eest seisvad. B veregrupiga on selles suhtes sama seikluslik kui 0 veregrupiga inimene on vankumatu.
Selle suhte toimimisele tuleks kasuks see, kui pooled püüaksid üksteist paremini mõista ja üksteise erinevustega arvestada. Vastasel korral võib juhtuda see, et 0 veregrupiga inimese posiivsusele võib B veregrupiga inimene mässuliselt vastu hakata, mis võib viia aga suhte lagunemiseni.

Veretüüpide sobivus: AB-AB


Sobivus: Vilets
AB veregrupiga inimene on väga intellektuaalne. Tavaliselt need kaks inimest selle veregrupiga sõprus- või armusuhteni ei jõua. Nende suhe jääb ainult intellektuaalsele tasemele.
AB veregrupiga inimene on iseendale suunatud, talle meeldib enda täiendamine ja vastavalt oma soovidele erinevate plaanide teostamine. AB veregrupiga inimene ei ole valmis eriti kergekäeliselt suhtesse astuma, eriti siis, kui tema partneriks oleks sama veregrupiga inimene.
See suhe toimib hästi tööalaste partneritena. Samas tuleb ka selles vallas olla osapooltel piisavalt tähelepanelik, sest katsumuste esilekerkimise korral võivad suhtesse pinged ja arusaamatused tekkida.
Üldiselt võib öelda, et kaks AB veregrupiga inimest eriti hästi üksteisega läbi ei saa. Neil on lihtsalt liialt raske üksteist mõista.

Veretüüpide sobivus: AB-0

Sobivus: Suurepärane
AB veregrupiga inimene ja 0 veregrupiga inimene on üksteisele ideaalseteks partneriteks. Suure tõenäosusega avaldavad nad üksteisele muljet juba palju varem, kui nad on üksteist tundma õppinud.
0 veregrupiga inimene imetleb oma kaaslase intelligentsust, paindlikkust ja mõistmisvõimet. Teisest küljest meeldib AB veregrupiga inimesele oma kaaslase ausus ja otsekohesus. Selleks, et omavaheline suhe nende kahe märgi vahel veelgi paremini toimiks, oleks mõttekas rõhk panna realistlikkusele ja vastutulelikkusele.
Need kahe veregrupiga inimesed saavad üksteisega suurepäraselt läbi nii tööalases elus, kui ka armusuhet. Nad täiendavad üksteist. Mida paremini nad suudavad üksteise erinevusi ja eripärasid hindama õppida, sest paremini nende suhe toimima hakkab.
0 veregrupiga inimene tunneb väga suurt huvi selle vastu, kuidas AB veregrupiga inimene erinevaid asju lahendab ja probleeme ületab. Tal on oma partnerilt väga palju kasulikku õppida. Nad naudivad väga üksteise lähedust ja tuge, mis aitab suhte väga hästi toimivana hoida.

Veretüüpide sobivus: 0-0

Sobivus: Hea
Kaks 0 veregrupiga inimest saavad üksteisega hästi läbi.
Nad mõlemad jagavad samu väärtushinnanguid ja maailmapilti, mistõttu on neil koos kerge tuleviku nimel tegutseda. Nad suudavad suurepäraselt meeskonnatööd arendada. Kui need kaks inimest tunnevad üksteist juba lapsepõlvest, võib olla üsnagi kindel selles, et see sõprussuhe kestab kogu elu aja jooksul.
Samas on nad mõlemad väga individualistlikud. Seepärast peavad suhte toimimise nimel mõlemad olema mõistvamad ja kohanemisvõimelisemad. Oluline on neil õppida üksteise erinevusi hindama ja austama.

Ehkki neide eesmärgid ja väärtushinnangud on samad, ei ole nende elutee samasugune. Kõige paremini oleks võimalik neil on suhte toimima saada siis, kui üks osapooltest on mõnevõrra vanem kui teine. Mõlemad on vägagi tundlikud, mis võimaldab neil suhte toimima saada nii eraelus kui ka tööalases elus. 

Allikas- Vara. ee 

You May Also Like

0 kommentaari

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.

Translate