©koduhaldjas.blogspot.com.ee. Toetab Blogger.

MILLEST RÄÄGIVAD KÄEJOONED JA SÕRMEJÄLJED

by - reede, märts 17, 2017


Tänu paljudele ”politsei” seriaalidele ja detektiiv romaanidele oleme me teadlikud, et iga inimese sõrmejäljed on täiesti individuaalsed. Nii et kui jutt läheb sõrmejälgedele siis esimene mõte: kurjategijad keda sellise meetodi abil identifitseeritakse. Kuid sõrmejäljed ei aita vaid ühte inimest teisest eristada. Saame nende abil ka peremehest palju teada.
Nii Assüürias, kui Vanas Egiptuses kasutati isikliku pitsati asemel sõrmejälge. Enamik rahvastest, kes elasid enne meie aega, oli raskusi kirjutamisvahenditega -seega kirjutasid nad värvi sisse pistetud  näppudega. Lehele ilmusid sõrmejäljed ja tasapisi hakati pöörama tähelepanu nendele keerukatele „joonistustele” ja teatud viisil neid tõlgendama. Sajandite jooksul saadud kogemuste abil jõuti järeldusele: ja 19 – 20 sajandil hakkasid selle alusel välja kujunema kaks teadusharu – daktüloskoopia ja dermatoglyphika. Kui esimene teadusharu aitab identifitseerida kujategijaid siis teise abil saame me seadusekuulekate inimeste iseloomu mõista. Ning igaüks võib tundma õppida end või teisi.

Kuidas lugeda sõrmede mustrit.
Teil läheb vaja musta värvi, valget paberit ja tugevat luupi. Kastke iga näpp värvi sisse ja mõne sekundi jooksul vajutage see paberile. Kui paberil olevad sõrmejäljed kuivavad võtke luup ja vaadake tähelepanelikult igat sõrmejälge eraldi ja võrrelge neid joonisega.

Kaar, silmus ja keerd kurrustikud on peamised mustrid erinevates versioonides meie näppudel.  Nüüd lugege ära palju on teie kätel mustreid erinevates variatsioonides. Domineeriv muster määrabki iseloomu. See klassifikatsioon määrati sajandeid tagasi ja teie ees on tänapäevane tõlgendus.
1. Kaared – Ülekaalus olevad kaared – ei tõenda ainult iseloomu tugevust ja otsekohesust, võimetust kohaneda olukordadega vaid ka annet kohandada olukorrad enda järgi. Tänu just nendele joontele kaarte omanikud hõivavad sageli kõige kõrgemad juhtivamad ametikohad.
2. Silmused – Rohkearvuliste silmuste omanikud – on inimesed kellel on „geniaalne” iseloom. Nad on rahulikud, ideaalselt klapivad inimestega (suurepärased abikaasad). Neil ei ole silmapaistvaid andeid, kuid silmused annavad oma omanikele tugeva tervise ja pika õnneliku elu.
3. Keerd – neid kelle sõrmedel on rohkelt keerde – on andekad erinevates valdkondades, sageli intellektuaalid. Need inimesed on väga ettevõtlikud ja kangekaelsed, vihkavad igasugusele korrale allumist. Selle juures on neile vajalik abi ja toetus, kuna nad on väga emotsionaalsed ja võivad selle pärast kannatada.
On ka nii, et sõrme padjakestel on segatud või siis keerukad mustrid, mis sisaldavad endas kahte või kolme baas mustrit. Kui teie sõrmedel on ülekaalus just sellised jäljed, siis olete te eeldatavasti diplomaatilised, tasakaalukad, alistute kompromissidele ja olete objektiivsed inimeste ja situatsioonide suhtes.
Sõrmejälgede järgi eristatakse ka inimesi erinevate temperamendi tüüpide järgi.  Keerud on iseloomulikud sangviinikutele ja koleerikutele, silmused on iseloomulikud flegmaatikutele aga kaare omanikud on sageli melanhoolikud.
Kui teid miski ei rahulda tegevuses millega te tegelete siis dermatoglyphics pakub selle probleemi lahendamiseks välja rohkesti lahendusi. 
Kaarte omanikele sobivad ehitaja, kirurgi, skulptori, muusiku, kunstniku, muuseumi töötaja elukutsed.
Nendest kellel on rohkem silmuseid saavad parimad ajakirjanikud, disainerid, personali mänedžerid, teletöötajad, sekretärid, ja avalike suhete ja reklaami spetsialistid.
Keerud dikteerivad oma peremeestele selliseid ameteid nagu teadlane, finantsanalüütik, ökonomist, arvuti tehnoloogia mänedžer, ärimees. Need kelle sõrmedel on peamiselt keerulised mustrid ei eksi kui nad saavad kohtunikeks, diplomaatideks, müüjateks ja sotsiaaltöötajateks.


HIROMANTIA, ELUJOON, SÜDAMEJOON, TARKUSEJOON.

Iidse hiromantia ideed on aluseks kaasaegse teaduse dermatoglyphicsile, mis tegeleb geneetiliste faktorite seoste otsimisega meie sõrmedel ja peopesal olevate märkide abil. Meie aju on programmeeritud meid kaitsma ja meie ellujäämist tagama. Kui te mõistate meie endi alateadvust, samuti meie lähedaste oma, suudate te vältida paljusid probleeme eelkõige oma eraelus. Jooned kätel peegeldavad meie niinimetatud algset programmeerimist, näitavad need milline konflikt on meis olemas ja kuidas see mõjutab meid üldises mõttes.
Peopesadel olevad jooned võivad rääkida mitte ainult teile ettemääratud asjadest, vaid ka seda mida te mõtlete ja tunnete antud ajahetkel. Peale sõrmejälgede muutuvad elu ajal kõik ülejäänud teie kätel olevad jooned. Teie kinnistunud mõtted on teie kätele moodustanud omapärase kaardi, mille abil on võimalik näha kuhu on teie mõtted ja tunded praeguseks ajahetkeks viinud ja kuhu nad viivad edaspidi kui te jätkate oma praegust teekonda. Meie emotsionaalsed ja vaimsed kinnistunud reeglid moodustuvad meie esimesel 7 eluaastal. Kui te ennast ei muuda siis reageerite alati konflikt situatsioonidele samuti nagu on kinnistunud teie alateadvusesse juba varases lapsepõlves. Mitte kellelgi pole ”ideaalset programmi”. Kuid kui te mõistate oma kätel olevate joonte abil, mis teile algselt on antud, siis võite soovi korral muuta neid skeeme ja alateadvuses olevate automaatsete reaktsioonide asemel endale teadvustades võtta vastu kõike otsuseid.
Esiteks hajutame mõned ebausud. Kätele pole nagu kivisse jäädavalt raiutud informatsiooni sellest, mis „kindlasti peab juhtuma”. Pidage meeles: teie käed – see on kaart, sellest mida te praegu mõtlete ja tunnete. Kui te neid vaatate, siis näete oma liikumise suunda selles elus nagu tavalisel asukoha kaardil. Kui teile ei meeldi teie sihtkoht – siis lihtsalt muutke oma suunda! Mida rohkem emotsioone te panete oma mõtetesse, seda kiiremini tekib teie ajus uus tee. Mõtted mida saadavad tunded ja teod,  - on lühim tee teie aju ümber programmeerimiseks.

Vasaku ja parema käe hiromantia.

Vasak käsi vastutab eraelu ja teie teadvuse lähtepunkti eest, siis kui teil tekivad ideed. See näitab teile, milline on teie loominguline tundlik ajuosa. Tänu sellele aju osale suudab inimene ära tunda nägusid ja muusikalisi impulsse, samuti sünnivad siin ka tunded, instinktid ja intuitsioon.
Parem käsi vastutab loogika, matemaatika ja analüütiliste võimete osas. See näitab kuidas ideed mida peegelduvad vasakul käel saavad reaalsuseks. See käsi vastutab rohkem meie ühiskondliku elu eest. Enamasti meie paremal ja vasakul käel olevad jooned erinevad teineteisest. Kui erinevus on suur, siis see võib tähendada mida inimene on oma mõtetes paika pannud ja reaalset plaanide teostamist või siis näitab kui palju tema käitumine langeb kokku eraelus olevaga. Need kellel domineerivad vasakul käel olevad jooned, tunnevad end mugavalt olles väikeses inimeste grupis, kui on domineerivamad parema käe jooned – armastab inimene rahva hulkade kogunemisi ja laadib ennast rahvahulkadest saadud energiaga.        
Kui inimene on vasakukäeline siis see ei muuda teie aju poolkera tähendust. See tähendab lihtsalt seda, et tegutsete rohkem elu loomingulise poolega.

Mehelik ja naiselik pool.

Kõigis meis on olemas mehelik ja naiselik pool. Mehelik pool ilmneb vastupanu ja pingelises olukorras võitluslikus situatsioonis. See tähendab, et inimene jääb oma arvamuse, oma tunnete ja otsuste juurde. Sellised inimesed saavad rahuldust vaidlustest. Naiselik pool väljendub püüdes eemalduda avalikust vastuseisust. See ei tähenda aga seda, et inimene jookseb ära kui on tekkimas esimesed ähvardavad konflikti situatsiooni ilmingud. Ta on lihtsalt programmeeritud rahulikult konflikte lahendama. Selline inimene võib vaikida ja ei väljenda oma mõtteid ja soove, ei demonstreeri oma passiivset – agressiivset käitumist  ja eemaldub emotsionaalselt probleemist. Enamasti kaarjas olevad käejooned kannavad endas mehelikku energeetikat, enamalt jaolt sirged  - naiselikku. Mida rohkem on inimesel sirgeid jooni (peamiste) joonte seas, seda vähem on ta paindlik ja rohkem orienteerunud eesmärgi saavutamisele. Ta tahab saavutada oma eesmärki võimalikult kiiresti ja kohe. Ärge häirige teda või muidu riskeerite liialt! Mida lühemad on jooned seda rohkem kannatamatu on inimene. Seda kõike on vaja teada, et säilitada suhetes harmooniat.

KÄTEL OLEVAD PEAMISED JOONED.

Peamisteks kolmeks jooneks kätel on – südamejoon A, mõistuse joon B ja elujoon C. Need asetsevad just nimelt sellises järjekorras mitte juhuslikult! Südamejoon asetseb teistest kõige kõrgemal, kuna meie süda omab suurimat tähtsust meie kehas. Meie südame ümber olev elektromagneetiline väli ulatub umbes 90cm kaugusele. Aju juures ulatub see vaid paari sentimeetri kaugusele sõltumata teie IQ-st. Sellepärast, et teie südame elektriline laeng on 100 korda suurem aga magneetiline 5000 korda suurem kui aju oma. Just seepärast mõned inimesed kes ei eristu välimise ilu poolest võivad jätta kustumatu mulje vastassugupoolele. Siin on asi isiklikus magnetismis. Näiteks, milles on erinevus iludusel, kes kütkestab paljusid mehi, kuid mitte kauaks ja tavalise välimusega tütarlapse vahel, kes on ümbritsetud pideva austajatest koosnevast rahvahulgaga? Loomulikult on peamiseks vaheks südamejoonte erinevus!

SÜDAMEJOON- A
Südamejoon on peamiseks jooneks meie peopesa ülemises osas. See kulgeb otse sõrmede alt ja vastutab loomingulise inspiratsiooni ja intuitiivse osa eest. Hiromantias loetakse seda naiselikuks jooneks. Ideaalis vaadates südamejoont võime me kontrollida kui palju meie elu on kooskõlas olemasoleva programmiga ja me saame seda muuta nagu me tahame. Peamine südamejoon – on tugeva naiseliku energiaga – andes meile väga emotsionaalseid inimesi. Nad ei armasta vastasseise ja pigem püüavad ümbritsevatega manipuleerida ilma et puhkeks konflikt. Kaarjas (mehelik) vorm selle naiseliku joone suhtes annab siin suurema tasakaalu ja püüdluse kogemusi omandada. Selline muster eristab teadlasi, kes kalduvad kergesti algupärasest kursist kõrvale. Inimesed ebakorrapärase joonega armastavad flirtida ja uusi territooriume tundma õppida. Nad kipuvad esitama suuri nõudmisi nii endale kui ka teistele. Nad ei pruugi isegi endale teadvustada, et nõuavad inimestelt liiga palju ja iseenda suhtes on nad veelgi rangemad.

TARKUSEJOON- B
Südamejoone all asub pea joon või siis tarkuse joon – see on mehelik joon, mis vastutab loogika eest. See näitab kuidas me kasutame oma mõistust reaalses elus endi ideede teostamisel. Mitmes mõttes töötab pea joon selleks et kaitsta meie südant. Südamel on rohkem jõudu kuid aju teatab selleks et kaitsta seda mida me armastame. Sellepärast, et just see mida me armastame seda me ju kardame kõige rohkem kaotada. Sirge (naiselik) selle meheliku joone juures näitab tihti kalduvust negatiivse mõtlemise poole. Nendel inimestel on pidevalt alateadvuses hirm, et kõik läheb halvima stsenaariumi järgi. Nende jaoks on tähtis olla oma töös parim et ümbritsevad tunnistaksid nende paremust. Sel ajal kui kaarjate pea joonte omanikud on ise endale hindajateks.

ELUJOON- C
Elujoon – on kolmas peamine joon, mis asub allpool pea joont. See ei ole kunagi täiuslikult sirge ning samuti pole see täielikult kõver, sisaldades meis kõikides nii naiselikke kui mehelikke jooni. Vastupidiselt levinud arvamusele ei saa selle joone pikkuse põhjal ennustada eluea pikkust. Pigem näitab see seda kuidas oma elu elate. Kui elujoon on peopesa keskosa lähedal – on see uurija peopesa , aga kui ta on pöidla all oleva kühmu lähedal – siis selline inimene ei ole võimeline oma kodust ja juurtest kaugele minema. Kõrgelt kulgev joon räägib suurtest ambitsioonidest või siis vastupidi kui algab allpoolt ja pöidla läheduses. Pisut tähelepanelikkust aitab teil vältida mitmeid vigu mida teete lähedastega suhtlemisel.     


You May Also Like

0 comments

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.

Translate