No Copy

©koduhaldjas.blogspot.com.ee. Toetab Blogger.

Autorikaitse


Autoriõigused

Koduhaldja blogis sisalduvate materjalide (artiklid, pildid jms) omanikuks on Koduhaldjas. blogspot.com

* Refereerides tuleb alati viidata algallikale, vastavalt  Koduhaldja blogile. Veebilehelt refereeritud tekstidele peab alati olema lisatud ka aktiivlink originaalartiklile.

* Blogis avaldatud artikleid võib veebiväljaannetes refereerida esimese kolme lause ulatuses.

* Refereeritud artiklil peab säilima originaalpealkiri.

* Kõiki blogis olevaid aforisme ja naljapilte jms. tohib jagada vaid läbi blogi.

NB!Kui soovite teistmoodi jagada, siis palun eelnevalt ühendust võtta ja kokku leppida.

Share
Tweet
Pin
Share

Translate