No Copy

©koduhaldjas.blogspot.com.ee. Toetab Blogger.

Omavaheline sobivus veregrupi järgi

by - Laupäev, märts 16, 2019On tehtud erinevaid teste teada saamaks kuidas sobitakse omavahel kokku. Siin me ei tee testi, vaid see põhineb inimeste veregruppidel. Juttu tuleb mitte ainult partnerlusest, vaid ka tööalased ja sõprussuhted.

Veretüüpide sobivus: A-A


Sobivus: Rahuldav
Sobivus A-A veregruppide vahel on üsna hea suhte alguses, kuid ajapikku muutub suhe probleemseks ja seeläbi on ka arusaamatused ja konfliktid kerged tekkima.
Mõlemad osapooled on selles suhtes üksteist mõistvad ning jagavad sarnaseid eluväärtusi. Mõlemad soovivad olla suhtes juhtivaks osapooleks. Samas ei lähe nad selles vallas liialdustesse. Mõlemad jälgivad tähelepanelikult üksteise käitumist ja iseärasusi, mis annab võimaluse neil üksteist mõista. Mõlemad osapooled suudavad koostööd teha ja üksteist abistada.
Teisest küljest on nende kahe inimese vahel vaidlusi ja arusaamatusi samuti üsna palju. Kompromisslahenduste leidmine ei ole nende kahe inimese vahel mitte just kõige kergem. Nad hoiavad tugevasti kinni oma arvamustest, mis raskendabki lahenduste leidmist.
Selle suhte toimimiseks tuleb mõlemal osapoolel olla üksteise suunas leplikum. Mõne projekti kallal töötamisel oleks neil mõttekas keskenduda erinevatele osadele. Kui osapooled on koostöövalmid ja üksteisega arvestavad, võib olla kindel, et nende suhe toimib hästi.

Veretüüpide sobivus: A-B

Suhe: Suurepärane
Ehkki neil kahel inimesel on küllaltki erinevad nägemused maailmaasjadest, köidavad nad üksteist sellest hoolimata.
Nende omavaheline läbisaamine on hea ning nad peavad üksteisega vestluste arendamist vägagi stimuleerivaks. B veregrupiga inimene on kõnekas ning aitab oma partnerit väljendusoskuse parandamisel. A veregrupiga inimene saavutab seeläbi väga hea eneseväljendusoskuse, mis aga omakorda aitab kaasa suhte toimimisele.
Koos töötamine võib aga nende vahel kaasa tuua probleeme ja konflikte. A veregrupiga inimene suhtub oma tööasjadesse alati täie tõsidusega ning hoidub kõikvõimalike riskide võtmisest. Samas B veregrupiga inimene on pealiskaudsem ja seeläbi ka hoolimatum oma asjaajamiste juures. See võib nende suhtesse tuua pingeid ja arusaamatusi.
Et nende kahe inimese vahel suhe toimida saaks, tuleb neil õppida üksteise erinevusi hindama ja aktsepteerima. Mida avatumad mõlemad on, seda paremini see õnnestuma peaks. A veregrupiga inimene peaks olema vastutulelikum ja leplikum. B veregrupiga inimene peaks aga tegema jõupingutusi selleks, et oma kaaslaselt ühtteist väärtuslikku õppida.

Veretüüpide sobivus: A-AB

Sobivus: Suurepärane
Need inimesed on üksteisele suurepärasteks partneriteks.
Nad saavad üksteisega hästi läbi. Need inimesed võivad olla head nii sõprussuhtes kui ka armusuhtes. Tööasjadega tegelemine võib aga nende suhtes probleeme ja arusaamatusi tekitada.
A veregrupiga inimene on kindel, tõsine ning täidab alati antud lubadused. AB veregrupiga inimebe on oluliselt tundlikum ja kõhklev otsuste langetamisel. AB veregrupiga inimene peab oma partnerit vägagi atraktiivseks ning ta võiks olla suurepäraseks abiliseks A veregrupiga inimese tööalaste asjade korraldamisel.
Seltskonnaelus on need kaks inimest üksteisega samal lainepikkusel ning mingeid erimeelsusi tekkida ei tohiks. Nende suhtes kujuneb suure tõenäosusega A veregrupiga osapool liidriks, AB veregrupiga osapool aga järgijaks. Selline variant sobib mõlemale osapoolele, mis aitab kaasa suhete toimimisele.
Samas on aga mõned asjad, mida veidi parandada saaks, et suhe veelgi paremini toimiks. A veregrupiga inimene peaks enam arvestama oma kaaslase arvamuste ja mõtetega. Ta võiks oma kaaslast julgustada oma mõttemaailma enam avama. AB veregrupiga inimene aga võiks olla oma kaaslasele toeks ja julgustuseks.

Veretüüpide sobivus: A-0

Sobivus: Hea
Need on inimesed, kes üksteist suurepäraselt täiendavad.
A veregrupiga inimene on tõsine ja hoolitsev, 0 veregrupiga inimene aga on teatud määral hoolimatu ja pealiskaudne. Teisest küljest on A veregrupiga inimene otsustamatu, 0 veregrupiga inimene aga keskendunud ja sihikindel. Need inimesed on üksteisele suurepärasteks partneriteks nii armuelus, sõprussuhtes kui ka tööalases suhtes.
Nad on üksteisega suhtlemisel küllaltki otsekohesed. Samas ei häiri see neid, vaid pigem hindava nad seda kõrgelt. 0 veregrupiga inimene hindab kõrgelt oma partneri võimekust ja oskuste mitmekesisust.
A veregrupiga inimene soovib suhtes olla kontrollija ja suunaja rollis. 0 veregrupiga inimene on aga see, kes paneb teie ühiste ettevõtmiste juures enam rõhku just praktilisusele.
A veregrupiga inimene austab väga oma kaaslase ausust ja otsekohesus. Seevastu 0 veregrupiga inimene austab oma kaaslase tähelepanelikkust ja sihikindlust. Neil tuleb olla valmis selleks, et tööalased asjad on need, mis võivad nende suhtesse kõige enam probleeme tekitada.
Et nad saaksid oma suhte toimivana hoida, tuleb mõlemal osapoolel suhtlemisele ja mõttevahetustele rõhku panna. See aitab ennetada võimalikke vastasseise.

Veretüüpide sobivus: B-B

Sobivus: Vilets
B veregrupiga inimene on enesekindel. Ta eelistab elada elu vastavalt oma normidele ja soovidele ning talle on vastumeelne see, kui talle öeldakse, mida ta tegema peab.
Selle suhtes ei suju koostöö eriti hästi. Mõlemad osapooled on üsnagi kangekaelsed. Samas teisest küljest oskavad nad üksteise juures esile tuua ka rõõmsameelsusega ja heatahtlikkusega seonduvaid väärtusi. Mõlemad väga kiire mõtlemisvõimega ja intelligentsed.
Neile mõlemale on oluline vabadus ning käitumise jälgimine ei ole mõlema osapoole jaoks kõige olulisemaks asjaks. Mõlemale meeldib üksi oma asjade korraldamine. Ehkki nad oskavad soove ja vajadusi hinnata, ei ole koostöö nende vahel kerge.
Üldiselt võib öelda, et kaks B veregrupiga inimest on küll head sõbrad, kuid vilets paar armusuhte jaoks.

Veretüüpide sobivus: B-AB

Sobivus: Rahuldav
Nii B kui ka AB veregrupiga inimesel koostöö omavahel ei suju just mitte kõige paremini. Seda just partnerlussuhetes. AB veregrupiga inimene suudab teistega tööalaselt suurepäraselt koostööd arendada, kuid seda siiski juhul, et tal on võimalik seeläbi ka enda huvisid ellu viia.
Mõlemad osapooled on selles suhtes põhimõtete kindlad. Head sõbrad saavad neist vaid juhul, kui nad jagavad ühiseid huvisid ja sihte. AB veregrupiga inimene peab B veregrupi inimest heaks sõbraks. Nende sõprussuhe põhineb peamiselt ratsionaalsusel.
AB veregrupi inimene läheneb probleemidele mõistuspäraselt, aga B veregrupi inimene on aga oluliselt avatum. Ta võtab üldjuhul kuulda AB veregrupi inimese arvamusi ja ideid. Sellest johtuvalt tunneb AB inimene ennast B inimese seltskonnas üldjuhul hästi.
B veregrupiga inimene õpib AB inimeselt paindlikkust ja teistlaadi ellusuhtumist. Üldiselt on nende läbisaamine üsna hea, kuid seda ainult juhul, kui nad üksteise erinevustega arvestavad ja neid aktsepteerivad.

Veretüüpide sobivus: B-0

Sobivus: Suurepärane
Selles suhtes on omavahelised rollid üsna kindlalt paigas. B veregrupiga inimene soovib olla suhtes liidrirollis, 0 veregrupiga inimene aga tõmbub tagaplaanile ning  järgneb teiseles kõigis asjades.
B inimene on paindlik ja edasipüüdlik, mis kompenseerib 0 veregrupiga inimese otsustusvõimetust. 0 veregrupiga inimene on väga edukas inimsuhete arendamisel ja hoidmisel, mis omakorda kompenseerib B inimese kohmakust inimsuhetes.
Vahet pole, kas suhe on tööalane või armusuhe, teevad mõlemad osapooled üksteisega suurepäraselt koostööd. Mõlemad on püüdlikud, positiivselt meelestatud ja seisavad oma õiguste eest. B veregrupiga on selles suhtes sama seikluslik kui 0 veregrupiga inimene on vankumatu.
Selle suhte toimimisele tuleks kasuks see, kui pooled püüaksid üksteist paremini mõista ja üksteise erinevustega arvestada. Vastasel korral võib juhtuda see, et 0 veregrupiga inimese posiivsusele võib B  veregrupiga inimene mässuliselt vastu hakata, mis võib viia kajuks suhte lagunemiseni.

Veretüüpide sobivus: AB-AB


Sobivus: Kehv

 AB veregrupiga inimene on väga intellektuaalne. Üldiselt need kaks inimest omavahel sõprus- või armusuhteni ei jõua. Nende suhe jääb ainult suhtlus tasemele.
AB inimene on tegevuse iseendale suunanud, talle meeldib enda täiendamine ja vastavalt oma soovidele erinevate plaanide teostamine. AB veregrupiga inimene ei astu eriti kergekäeliselt suhtesse, eriti siis, kui tema partneriks on sama veregrupiga inimene.
See suhe toimib aga hästi tööalaselt. Samas tuleb ka tööalaselt olla osapooltel tähelepanelik, sest probleemide esilekerkimise korral võivad suhtesse arusaamatused ja 
pinged tekkida.
Üldiselt võib öelda, et kaks AB veregrupiga inimest eriti hästi üksteisega läbi ei saa. Neil on lihtsalt raske üksteist mõista.

Veretüüpide sobivus: AB-0

Sobivus: Suurepärane
AB ja 0 veregrupiga inimene on üksteisele ideaalsed partnerid. Suure tõenäosusega avaldavad nad üksteisele muljet juba palju varem, isegi siis kui nad pole veel üksteist tundma õppinud.
0 veregrupiga inimene imetleb oma kaaslase intelligentsust, paindlikkust ja mõistmisvõimet. Ning veel meeldib AB veregrupiga inimesele oma kaaslase ausus ja otsekohesus. Selleks, et omavaheline suhe veelgi paremini toimiks, oleks mõtekas rõhk panna realistlikkusele ja vastutulelikkusele.
Need kaks inimest saavad üksteisega suurepäraselt läbi nii tööalases, kui ka armusuhtes. Nad täiendavad üksteist. Mida paremini nad suudavad üksteise erinevusi ja eripärasid hindama õppida, sest paremini nende suhe toimib.
0 veregrupiga inimene tunneb suurt huvi selle vastu, kuidas AB inimene erinevaid asju ja probleeme lahendab. Tal on oma partnerilt paljutki õppida. Nad naudivad väga üksteise lähedust ja tuge, mis aitab suhte väga hästi toimivana hoida.

Veretüüpide sobivus: 0-0

Sobivus: Hea
Need kaks 0 veregrupiga inimest saavad üksteisega hästi läbi.
Neild mõlemail on sarnased väärtushinnanguid ja maailmapilt ja seetõttu on neil koos lihtne tuleviku nimel tegutseda. Nad arendavad suurepäraselt meeskonnatööd. Juhul kui need kaks inimest tunnevad üksteist juba lapsepõlvest, võib olla päris kindel selles, et see sõprussuhe kestab kogu elu.
Samas on need kaks väga individualistlikud ja et suhe toimiks peavad nad selle nimel mõlemad olema mõistvamad ja kohanemisvõimelisemad. Oluline on üksteise erinevusi austada ja hinnata.

Ehkki nende eesmärgid ja väärtushinnangud on samad, ei ole nende elutee samasugune. Kõige paremini toimib suhe siis, kui üks osapooltest on mõnevõrra vanem kui teine.


You May Also Like

0 comments

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.

Translate