No Copy

©koduhaldjas.blogspot.com.ee. Toetab Blogger.

Tähemärkide astroloogiline sobivus

by - Neljapäev, september 13, 2018


Sobivuse määramise meetod põhineb partnerite sünnihetke Päikese asendite koosmõju arvestamisel.

Vaata ainult kuupäevi, millal on kaks inimest sündinud, kelle sobivust vaadeldakse. Loe, mitu päeva jääb nende sünnipäevade vahele. Üle 180 päeva puhul loe väiksem vahemik. Näiteks, kui üks on sündinud jaanuaris (04.01) ja teine detsembris (31.12), siis loe detsembrist jaanuarini, mitte jaanuarist detsembrini – sünnipäevade vahe 3 päeva. Sünniaasta ei lähe arvesse.

Kui te ei leia niisuguse päevade vahemikuga lõiku, mis klapiks teie omaga, siis on tegemist üsna neutraalse seisuga. Neid inimesi ei seo õigupoolest miski ning neil ei ole teineteisele suur midagi pakkuda. Nad võivad rahulikult teineteise kõrval eksisteerida, kuid mistahes partnerluse puhul jääb sellest vast väheseks.

Kirjeldatud mõjutus antud vahemikus on seda tugevam, mida enam on välja arvestatud arv lähemal sulgudes märgitud arvule.

0-20 (0)
PARTNER
Hea sobivus. Tugev hingesugulus, mis annab tugeva ühtekuuluvustunde. Hea eeldus õnnelikuks abieluks, kui ise seda oma käitumisega ära ei riku.
Kalduvus üksteise külge kleepuda - kui üks millegagi tegeleb, siis teine ilmtingimata sekkub sellesse. Hea oleks endale teadvustada, et mina ei ole sina ja sina ei ole mina. Võtta endale ja anda teisele poolele natuke rohkem tegevusvabadust ja iseseisvust.
TÖÖ jm
Tööpartnerluseks ei ole see kõige parem kombinatsioon, sest mõlemal on liialt sarnane mõtlemine. Puudub õige otsuseni jõudmiseks vajalik vaidlusmoment.
VANEM & LAPS
Laps on õnnelik, sest vanemal on temaga väga head suhted ja teineteise mõistmine. Kui aga juhtub, et nii emal, kui isal on neisse piiridesse jääv suhe lapsega, siis võib tekkida vanemate vahel võistlus, kumb suudab last enam enda külge köita. Tagajärjeks võib olla lapse liigne ära hellitamine.

26-34 (30) ja 68-76 (72)
SÕBER
Aktiivne omavaheline suhtlemine ja vastastikuse kiindumise tekkimine. Head eeldused abieluks, kuid ei tõota kuigi tugevat liitu. Kui ükskõik kumma partneri teele ilmub isik, kes võib pakkuda midagi enamat, siis on kaunis tõenäoline, et see partnerlussuhe katkeb uue suhte kasuks. Juhul kui võtta mõlemapoolselt oma isekus tugeva kontrolli alla, siis on see abielu püsiv.
TÖÖ jm
Päris hea vahemik. Võib vajaka jääda edasiviivusest.
VANEM & LAPS
Kõik laabub ülihästi.

34-38 (36) ja 142-146 (144)
Üldjoontes eelmisega sarnane, kuid nõrgema mõjuga seis. Ehkki neil inimestel on väga head sõbralikud suhted, ei pruugi eri sugupoolte vaheline vahekord sugugi viia abieluni.

41-49 (45)
Suhe saab alguse peaaegu eranditult erootilistest tunnetest. Sõprussuhte arenemine armusuhteks on väga ebatõenäoline. Suhe on arvatavasti väga kirglik, vähemalt algstaadiumis. Aastatega tekib järjest suurenev lõhe, mis tuleneb vaadete, soovide ja pürgimuste erinevusest. Kui neid ka püütakse kohandada partneri omadega, ei taha see täielikult õnnestuda ja lõpptulemusena pettutakse teineteises.
Asja on väga raske parandada, sest puudub hingeline harmoonia. Lihtsalt võõrandutakse teineteisest. Kui abielu peab ilmtingimata kestma, kujuneb sellest formaalne kooseksisteerimine. Seni kuni püsib abielu, püsib ka partneritevaheline seksuaalsuhe, kuni sellest tüdinetakse või ajani, mil ühel partneritest tekib armusuhe teise isikuga.
TÖÖ jm
Tihti tekivad vaidlused ja eriarvamused. Koostöö ei laabu. Tihti tuleb ette teineteise kritiseerimist ja käitumise arvustamist.
VANEM & LAPS
Erimeelsused ilmnevad kasvatuse, koolituse ja ellusuhtumise osas, mis suurenevad võrdeliselt lapse küpsustumisega.

50-68 (60) ja 108-133 (120)
KAASAD
Parimad eeldused õnnelikule kooselule. Mida lähemal on see vahe 60-le ja 120-le, seda tugevam on side. Armastus on puhas ja terve. Selles puudub isekus, olemas seesmine vastutus- ja kohusetunne teineteise vastu. Tugev erootiline tõmme, kuid seksuaalses vahekorras jääb natuke nappima kirglikkust, ent seda korvab suurel määral hingeline ühtekuuluvus.
Abielu on rajatud kindlale alusele. See muidugi ei tähenda, et niisuguseid abielusid üldse ei lahutata, kuid seda tuleb ette küllalt harva. Siin oleneb palju ka kummagi partneri isiklikust sünnihoroskoobist.
TÖÖ jm
Suhted head. Koostöö sujuv ja loov. Töö- ja äripartnerlusele suurepärane mõju. Iial ei ole karta teineteise petmist.
VANEM & LAPS
Väga hea omavaheline läbisaamine ja vastastikune mõistmine, mis kestab edasi ka lapse täiskasvanuks saamisel.

78-107 (90) ja 168-192 (180)
Tugev kiindumus ja seksuaalne tõmme, kuid on tendents pidada teineteist oma omandiks ning soov teise üle valitseda. Suhtele on omane erootiliste tunnete vastastikkune lõkkele puhumine ja armastuse kirglikkus. Armusuhe on nagu mõlemast otsast süüdatud küünal, mis kiiresti läbi põleb ja vormituks massiks sulab. Selline abielu kõrbeb tavaliselt põhja. Üks põhjus on teineteisega mittearvestamine, ise seda märkamata. Kui midagi läheb viltu, siis süüdistatakse teist, mitte kunagi iseennast. Tugev omandiinstinkt kutsub esile armukadedust. Tavaliselt on sellel ka alust, sest siis, kui parajasti ei ole omavahelist tüli, tundub elu igava ja tühjana. Sellele järgnev armukadedustseen seab asjad mõneks ajaks korda. Armastus puhkeb lõkkele kuni uus igavuse hoog sunnib ükskõik kumba või ka mõlemat korraga minema järjekordsete seikluste otsingule. Armastus vaheldub riidudega, kaklused kallistustega. Minnakse lahku ja uuesti kokku, kuni saabub lõplik lahkuminek. Tihtipeale ollakse peale lahkuminekut teineteise peale armukadedad. Abiellumisega pole mõtet liialt kiirustada, eriti nooremas eas. Parem laske suhtel katkeda kurameerimise ajal, enne abieluliidu loomist. Abielu jääb püsima, kui seda peetakse patuks.
Abielu jääb püsima ka neil, kes lähevad kokku vanemas eas, kui sarved on juba maha joostud. Sellise partneri kohtamine küpses eas äratab nooruseleegi, mis annab soojust elupäevade lõpuni.
TÖÖ jm
Halb sobivus. Alatasa tekib omavahelisi sõnelusi ja jagelemisi. Kumbki partner eelistab ja surub peale oma töömeetodeid ja tulude jagamisel läheb alati riiuks.
Selline sünnikuupäevade vahe sobib kõige paremini teretutvuseks.
VANEM & LAPS
Suuremal või vähemal määral tekib suhetes raskusi. Üksmeelsust ja ühtekuuluvustunnet ei piisa. Laps valib kasvades ise oma tee eirates vanema nõuandeid ja suunamist. Vanemal on soovitav vähem last sundida ja talle oma arvamust peale suruda, muidu võib laps juba noorelt kodust lahkuda. Vanemate lahutuse korral tuleks laps jätta selle vanema juurde, kummaga on tal harmoonilisem sünnikuupäevade vahe.

133-137 (135) ja 148-152(150)
Ebasoodsad vahed kõigi suhete jaoks. Siin ei tungi esile nii suured pinged kui eelmise vahe korral, kuid partnerlust pole loota. Suhted on pinnapealsed ning tekkida võib ainult ajutise loomuga sõprus.


Allikas: Juha Janerva, «Numeroloogia ja armastus»

You May Also Like

0 comments

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.

Translate